“CAF – Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice este un instrument de Management al Calității Totale (TQM) dezvoltat de sectorul public pentru sectorul public.

__

Inspirat din Modelul pentru Excelență al Fundației Europene pentru Managementul Calității (EFQM), se bazează pe premisa că rezultatele excelente referitoare la performanța organizațională, cetățeni/clienți, personal și societate pot fi atinse prin intermediul leadershipului.

__

CAF a fost elaborat pentru a putea fi folosit în toate zonele din sectorul public și este aplicabil instituțiilor publice de la nivel European, național, federal, regional și local.

__

CAF își propune să fie un catalizator pentru un proces de îmbunătățire totală a organizației și are 5 scopuri principale:

  • Să introducă administrațiile publice în cultura excelenței și a principiilor Managementului Calității Totale;
  • Să le ghideze progresiv către un ciclu complet al îmbunătățirii continue – PDCA (Planifică, Execută, Controlează, Optimizează)
  • Să faciliteze autoevaluarea unei organizații din sectorul public pentru a obține o analiză diagnostic și o identificare a acțiunilor de îmbunătățire;
  • Să funcționeze ca o punte de legătură între diferite modele folosite în managementul calității, atât în sectorul public cât și în cel privat;
  • Să faciliteze învățarea continuă și schimbul de experiență între diferite instituții din sectorul public.

__

CAF are în vedere cele 8 principii ale excelenței așa cum au fost definite inițial de EFQM, traduse pentru sectorul public și își propune să îmbunătățească performanța instituțiilor publice pe baza acestor concepte.

__

Principiul 1: ORIENTAREA CĂTRE REZULTATE

Organizația se concentrează pe rezultate. Sunt atinse rezultatele care satisfac toți stakehotderii (autorități, cetățeni/clienți, parteneri și personalul angajat) ținând cont de scopul stabilit inițial.

Principiul 2: ORIENTARE CĂTRE CETĂȚENI/CLIENȚI

Organizația se bazează atât pe nevoile prezente ale cetățenilor/clienților cât și pe cele viitoare. Îi implică în dezvoltarea de produse și servicii și în îmbunătățirea performanței.

Principiul 3: LEADERSHIP ȘI CONSTANȚA SCOPULUI

Acest principiu îmbină leadershipul vizionar și inspirational cu constanța scopului într-un mediu care se află în continuă schimbare. Leaderii stabilesc o misiune clară precum și o viziune și valori; de asemenea crează și mențin un mediu intern în care oamenii pot fi implicați total în realizarea obiectivelor organizației.

Principiul 4: MANAGEMENT PRIN PROCESE ȘI FAPTE

Acest principiu ghidează organizația din perspective că un rezultat așteptat poate fi atins mai eficient atunci când resurse și activități aflate în legătură sunt gestionate că un proces și deciziile eficiente sunt bazate pe date și informații.

Principiul 5: DEZVOLTAREA ȘI IMPLICAREA PERSONALULUI

Oamenii de la orice nivel reprezintă esența organizației și implicarea lor totală permite că abilitățile lor să fie folosite în beneficiul organizației. Contribuția angajaților ar trebui maximizată prin dezvoltarea, implicarea și crearea unui mediu de lucru cu valori comune și o cultură de încredere, deschidere, responsabilizare și recunoașterea meritelor.

Principiul 6: ÎNVĂȚAREA CONTINUĂ, INOVAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA

Excelentă provoacă starea de fapt existența și realizează schimbarea prin învățare continuă pentru a creă inovare și oportunități de îmbunătățire.

Principiul 7: DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR

Instituțiile din sectorul public au nevoie de alții pentru a-și atinge scopurile și ar trebui în consecință să dezvolte și să mențină parteneriate cu valoare adăugată. O Organizație și furnizorii acesteia sunt interdependenți și o relație reciproc avantajoasă crește abilitatea ambelor părți de a crea valoare.

__

Principiul 8: RESPONSABILITATEA SOCIALĂ

Instituțiile publice trebuie să-și asume responsabilitatea socială, să respecte sustenabilitatea ecologică și să încerce să îndeplinească așteptările și cererile comunității locale și globale.”