Municipiul Cluj-Napoca a implementat, începând cu data de 11.04.2018, proiectul „Sisteme de management performant pentru Primăria Cluj-Napoca”, cod SIPOCA 104/MySMIS 120588, finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ din Fondul Social European, Axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
Valoarea totală a proiectului: 417.295,60 lei, din care valoarea nerambursabilă din FSE: 354.701,26 lei.
Durata de implementare: 18 luni.
Obiectivul general al proiectului:
Îmbunătățirea performanței organizaționale prin implementarea instrumentului de auto-evaluare a modului de funcționare a instituțiilor administrației publice, CAF și îmbunătățirea sistemului de control intern managerial în Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
Obiective specifice ale proiectului:
– Dezvoltarea capacității personalului de a implementa sisteme și instrumente unitare de management al calității și al performanței cu scop de creștere a eficienței serviciilor oferite de către administrația publică prin instruirea/perfecționarea competențelor a unui număr de 109 angajați de la nivelul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Poliția Locală și structurilor subordonate Consiliului Local, care vor urma programe de formare certificate/ateliere de instruire în domenii specifice;
– Îmbunătățirea instrumentelor de comunicare internă-externă și informare, inclusiv în format electronic, pentru îmbunătățirea capacităților manageriale, dezvoltarea unui networking la nivelul UAT Cluj-Napoca.

Date de contact: Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
Str. Calea Moților nr. 3, cod poștal 400001, Cluj-Napoca.
Telefon: 0264-596030, interior: 4605.
E-mail: presa@primariaclujnapoca.ro.

Comunicatul in format pdf aici